eueu preklado.eu(beta) preklado.de - deutsch-tschechische Sprachdienstleistungen (beta) - preklado.cz - česko-německé jazykové služby (beta) - preklado.com - czech language services (beta) ;
preklado.eu
Zvolte Váš jazyk - ČeskyChoose your language - EnglishWählen Sie Ihre Sprache - Deutsch
© 2008-2020 Uwe Dulz
preklado.de ist Ihr unkomplizierter und zuverlässiger deutsch-tschechischer Sprachservice im Internet.

Sie benötigen eine Übersetzung ins Tschechische?
Sie wollen Beziehungen zu tschechischen Geschäftspartnern aufbauen, die Sprachbarriere ist Ihnen jedoch im Weg?
Sie möchten mit Ihrem Angebot auch tschechische Kunden ansprechen?

preklado.de Ist Ihr Partner in allen diesen Fragen!

Was ist das Besondere an preklado.de?
preklado.de bietet Ihnen kostengünstige Übersetzungsdienstleistungen, vor allem auch für kleinere Übersetzungen, ohne Abhängigkeit von Normseiten und Standardanschlägen. Bei preklado zahlen Sie pro Wort, nicht pro Zeichen. Denn Buchstaben kann man nicht Übersetzen. Außerdem - warum sollten Sie für Leerzeichen zahlen? Wählen Sie zwischen dem attraktiven Pauschaltarif mit Preisgarantie fürs ganze Jahr oder dem Standardtarif mit Festpreis pro Wort zzgl. Bearbeitungspauschale.

preklado.de bietet Ihnen unter anderem folgende Dienstleistungen:
Was bietet preklado.de (noch) nicht?
preklado.cz je Vaše spolehlivá česko-německá jazyková služba na internetu.

Potřebujete překlad do němčiny? Chcete navázat obchodní vztahy s německými nebo anglickými partnery a jazyková bariéra Vám stojí v cestě? Chcete oslovit i německé zákazníky nebo anglické zákazníky?

preklado.cz je Vaším partnerem ve všech těchto otázkách!


Co je zvláštní na preklado.cz?

preklado.cz nabízí nákladově-efektivní překladatelské služby, zejména pro menší překlady, bez závislosti na normostrany. U preklado.cz budete platit za slovo a ne za normostranu nebo znak, protože znak nelze přeložit. Navíc, proč platit za mezery!? Vyberte si mezi atraktivním paušálním tarifem s cenovou zárukou na celý rok, nebo standardním tarifem s pevnou cenou za slovo plus malý poplatek za zpracování.

preklado.cz nabízí mimo jiné následující služby:
Co preklado.cz (zatím) nenabízí? preklado.com is your reliable English-Czech language service on the Internet.

You need a translation into Czech?
You want business-relations with the Czech partners, but the language barrier is standing in the way?
Or you would like to offer your services to Czech customers too?

preklado.de is your partner in all these cases!

What is special about preklado.de?
preklado.de offers cost-effective translation services, especially for smaller translations. At preklado you pay per word, not per character. Because it does not make sense to translate letters alone - so why account for letters? Furthermore - why would you pay for empty spaces? Choose between the attractive flatrate prices for the year or the standard tariff with a very low fixed price per word plus handling fee.

preklado.de provides the following services:
What does preklado.com not (yet) provide?